Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Thương lượng 200,000 VNĐ

Tìm bạn hãy cùng nhau tâm sự mỗi ngày❤️☺️

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 26 - 30

Người tạo buổi hẹn trả 100% 100,000 VNĐ

Cho người khác một cơ hội cũng chính là tự cho bản thân mình một cơ hội...

Cuộc hẹn dành cho Nam. Từ 35 - 40

Người tạo buổi hẹn trả 50% 200,000 VNĐ

Single and available ;)

Chưa Có Thông Tin.

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng