Trang cá nhân

Đề xuất cuộc hẹn phù hợp cho bạn

Thương lượng 100,000 VNĐ

Nice to meet everyone . Be happy to make friend with others.

Chưa Có Thông Tin.

Người tạo buổi hẹn trả 50% 300,000 VNĐ

함 벅 자 Let's hangout Đi chơi nhé

Chưa Có Thông Tin.

Người tạo buổi hẹn trả 50% 1,000,000 VNĐ

Cần 1 người cùng đi chơi một ngày

Chưa Có Thông Tin.

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng