CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bảo mật thông tin của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện tạo buổi hẹn hò tốt nhất cho khách hàng tại Waodate.com Vì thế, tại Waodate.com rất trân trọng và cam kết đảm bảo sẽ sử dụng thông tin trên một cách hợp lý, có cân nhắc và đúng quy định của luật, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tạo môi trường kết nối những người có nhu cầu hẹn hò một cách tốt nhất

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Mục đích thu thập thông tin:

- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

- Cung cấp thông tin liên quan đến các buổi hẹn hò.

- Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của tại Waodate.com.

- Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website.

- Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

Phạm vi Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

- Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.

- Họ và tên.

- Email.

- Điện thoại.

- Địa chỉ liên lạc.

- Các thông tin cá nhân cần thiết.

Đây là các thông tin mà tại Waodate.com. yêu cầu thành viên cung cấp đầy đủ khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để tại Waodate.com. liên hệ xác nhận khi khách hàng hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Waodate.com. những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Chúng tôi sẽ lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến tại Waodate.com. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi tạo buổi hẹn hò tại tại Waodate.com, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên lạc với Quý khách khi cần.

2. Sử dụng và chia sẻ thông tin:
Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua website của tại Waodate.com. sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Chúng tôi hiểu rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

- Để bảo vệ tại Waodate.com. và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ của tại Waodate.com. và các bên thứ ba khác. Và trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp.

- Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan nhà nước hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý hoặc trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan tư pháp: tại Waodate.com. có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

- Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý khách hàng. VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của tại Waodate.com, cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển.

Waodate.com. cam kết không bán, không chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết đã được đặt ra trong quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại tại Waodate.com.

3. Thời gian lưu trữ thông tin.

Thời gian lưu trữ thông tin là ....... ngày đối với khách hàng truy cập trang web (dữ liệu máy tính).

Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện việc hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tại Waodate.com.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Địa chỉ : 25/19 Nam Hòa,Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: Waodate.com.

Điện thoại: (028).36207133

Email : quanly@waodate.com

5. Phương tiện và công vụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu tại Waodate.com. thực hiện việc này.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website tại Waodate.com.. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Waodate.com.sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: quanly@waodate.com

Số điện thoại: . (028).36207133.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
Waodate.com.cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc tạo buổi hẹn hò mà quý khách đã mua tại website: Waodate.com. Waodate.com.cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên, khi không có sự cho phép đồng ý của thành viên, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật Waodate.com. có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Waodate.com cam kết tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc Bảo mật Quốc gia cũng như các quy định trong Chính sách bảo mật thông tin này.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của Công ty TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA bị hacker tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Waodate.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho các thành viên được biết.

Ban quản lý Waodate.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến việc mua hàng như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, số tài khoản/số thẻ thanh toán khi thực hiện việc mua gói dịch vụ…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Waodate.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác. Một điều rất quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ thông tin của mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Quý khách phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nếu Quý khách chưa hài lòng hoặc có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA.

Điện thoại: (028).36207133 hoặc địa chỉ mail: quanly@waodate.com để được giải đáp thắc mắc.

Xin chân thành cảm ơn!

Đã lưu vào danh sách yêu thích

Bạn xác nhận đồng ý tham dự
cuộc hẹn này chứ?

Thỏa thuận về mức chi phí bạn trả

Không,
tôi chưa sẵn sàng