CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Bảo mật thông tin của khách hàng là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm tạo điều kiện tạo buổi hẹn hò tốt nhất cho khách hàng tại Waodate.com

1. Cam kết và đảm bảo về việc sử dụng thông tin:

 • Waodate.com rất trân trọng và cam kết đảm bảo sẽ sử dụng thông tin trên một cách hợp lý, có cân nhắc và đúng quy định của luật, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng và tạo môi trường kết nối những người có nhu cầu hẹn hò một cách tốt nhất.
 • Khi thành viên sử dụng website Waodate.com hoặc những dịch vụ mà Waodate.com cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của thành viên. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập chỉ dành cho mục đích cung cấp dịch vụ. Thông tin này không được bán và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Mục đích thu thập thông tin:

 • - Giúp các thành viên đăng ký dịch vụ trên Waodate.com
 • - Cung cấp Dịch vụ hoặc tính năng mà thành viên yêu cầu
 • - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên
 • - Cung cấp thông tin liên quan đến các buổi hẹn hò
 • - Cung cấp một số tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
 • - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của tại Waodate.com
 • - Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website.
 • - Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam
 • - Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản của khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của quý khách.

Phạm vi Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 • Phạm vi thông tin cá nhân mà như sau:
 • Khi bạn tạo tài khoản hoặc hồ sơ trên Waodate.com thì Waodate.com có thể yêu cầu thông tin như: Tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập; Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Số giấy tờ chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp; Email; Điện thoại; Địa chỉ liên lạc.
 • Khi thành viên muốn đăng ký sử dụng dịch vụ thu phí của Waodate.com thì Waodate.com có thể yêu cầu thành viên cung cấp các thông tin như: Họ và tên; Địa chỉ; Số điện thoại; Thông tin thanh toán; …..
 • Trường hợp người sử dụng dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu mà muốn đăng ký tạo lập tài khoản trên Waodate.com thì phải có người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký đó.
 • Trường hợp người sử dụng không đáp ứng điều kiện về cung cấp thông tin, Waodate.com sẽ từ chối chấp nhận việc đăng ký của người sử dụng.
 • Đây là các thông tin mà tại Waodate.com yêu cầu thành viên cung cấp đầy đủ khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để tại Waodate.com liên hệ xác nhận khi khách hàng hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Waodate.com những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Chúng tôi sẽ lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến tại Waodate.com Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, đưa ra những gợi ý‎ phù hợp cho từng khách hàng khi tạo buổi hẹn hò tại tại Waodate.com, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên lạc với Quý khách khi cần.
 • - Chúng tôi sẽ sử dụng không tin cá nhân của thành viên khi được thành viên cho phép trong các trường hợp sau:
  • + Chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cho một bên thứ ba;
  • + Sử dụng thông tin cá nhân để gửi quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và các thông tin có tính thương mại khác.
 • - Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của thành viên mà không cần sự đồng sự của thành viên như:
  • + Thu thập thông tin cá nhân đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử;
  • + Thu thập thông tin cá nhân để ký kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ;
  • + Thu thập thông tin cá nhân để tính giá, cước sử dụng thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

 • Các thông tin quý khách hàng đăng ký thông qua website của tại Waodate.com sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
 • Chúng tôi hiểu rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và sẽ không được bán, trao đổi cho một bên thứ ba nào khác; nhưng chỉ cho những người cần thông tin đó để cung cấp thêm Dịch vụ hoặc để hỗ trợ các yêu cầu của thành viên cụ thể như sau:
 • Để bảo vệ tại Waodate.com và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ của tại Waodate.com và các bên thứ ba khác. Và trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp.
 • Theo yêu cầu pháp l‎ý từ một cơ quan nhà nước hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu pháp l‎ý hoặc trong trường hợp có yêu cầu của các cơ quan tư pháp: tại Waodate.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.
 • Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Quý khách hàng khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ‎ý‎ từ phía Quý khách hàng. VD: các chương trình khuyến mãi có sự hợp tác, tài trợ với các đối tác của tại Waodate.com, cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị vận chuyển.
 • Waodate.com cam kết không bán, không chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết đã được đặt ra trong quy định chính sách bảo mật thông tin khách hàng tại tại Waodate.com

4. Thời gian lưu trữ thông tin

 • Đối với thông tin cá nhân chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng có thể tự đăng nhập vào tài khoản của mình và thực hiện việc hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của tại Waodate.com

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân:

 • Trong quá trình website hoạt động, ngoài việc Ban quản lý, người kiểm duyệt và xử lý vi phạm của Waodate.com được tiếp cận các thông tin của thành viên vì mục đích hoạt động của Waodate.com hoặc với trường hợp phát sinh của thành viên, Waodate.com sẽ/có thể cần phải tiết lộ dữ liệu cá nhân được thành viên cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ Bên thứ ba, đại lý và/hoặc các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của Waodate.com và/hoặc các bên thứ ba khác, vì một hoặc nhiều mục đích thuộc phạm vi sử dụng đã nêu ở trên, các bên thứ ba này có thể bao gồm:
 • - Công ty con, công ty liên kết và công ty liên quan đến chủ sở hữu Waodate.com
 • - Nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Waodate.com thuê để hỗ trợ hoặc bổ sung cho hoạt động kinh doanh của website. Những bên này bao gồm, nhưng không giới hạn ở những bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho Waodate.com chẳng hạn như công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin, các tổ chức hoạt động thương mại điện tử, và trung tâm dữ liệu.
 • - Người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của Waodate.com, cho dù là vấn đề đang diễn ra hay đang trong thủ tục phá sản, thanh lý hoặc thủ tục tương tự, trong đó dữ liệu cá nhân Waodate.com lưu giữ về người dùng của chúng tôi nằm trong các tài sản được chuyển nhượng; hoặc cho một bên đối tác trong một giao dịch tài sản kinh doanh mà Waodate.com hoặc bất kỳ công ty liên kết hay công ty liên quan nào của nó có tham gia giao dịch; và bên thứ ba mà chúng tôi tiết lộ thông tin vì một trong các phạm vi sử dụng thông tin đã nêu ở trên và các bên thứ ba đó ngược lại họ sẽ thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân thành viên vì một hoặc các mục đích đã nêu ở trên.
 • - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần cung cấp các chứng cứ, tài liệu để chứng minh cho hành vi vi phạm, hành vi phạm tội, hành vi gây thiệt hại mà thành viên hoặc bản thân Waodate.com là bên có quyền và lợi ích liên quan, người làm chứng, bị hại, nguyên đơn dân sự hoặc bị đơn dân sự…

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Trường hợp thành viên có thắc mắc hoặc những vấn đề liên quan đến hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân thì có thể liên lạc đến đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân như sau:
 • CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA
 • Địa chỉ : 25/19 Nam Hòa,Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Website: Waodate.com
 • Email: quanly@waodate.com
 • Số điện thoại: 028.362.07.133

7. Phương tiện và công vụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu tại Waodate.com thực hiện việc này theo thông tin liên hệ dưới đây.
 • CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA
 • Địa chỉ : 25/19 Nam Hòa,Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Website: Waodate.com
 • Email: quanly@waodate.com
 • Số điện thoại: 028.362.07.133
 • Thành viên có quyền có quyền yêu cầu đơn vị thu thập thông tin thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Đơn vị thu thập thông tin có nghĩa vụ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của thành viên khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho thành viên công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Waodate.com Khi tiếp nhận những phản hồi này, Waodate.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:
  • i) Qua email quanly@waodate.com
  • ii) Điện thoại 028.362.07.133

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Waodate.com cam kết sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc tạo buổi hẹn hò mà quý khách đã mua tại website: Waodate.com
 • Waodate.com cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên, khi không có sự cho phép đồng ý của thành viên, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật Waodate.com có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Waodate.com cam kết tuân thủ tuyệt đối các nguyên tắc Bảo mật Quốc gia cũng như các quy định trong Chính sách bảo mật thông tin này.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin của CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA bị hacker tấn công dẫn đến việc mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Waodate.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho các thành viên được biết.
 • Ban quản lý Waodate.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin có liên quan đến việc mua hàng như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, số tài khoản/số thẻ thanh toán khi thực hiện việc mua gói dịch vụ…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 • Ban quản lý Waodate.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Một điều rất quan trọng đối với khách hàng là việc tự bảo vệ thông tin của mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Quý khách phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.
  • Trong trường hợp thành viên phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo thì có quyền khiếu nại tới Ban quản lý Waodate.com Ban quản lý Waodate.com sẽ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của thành viên liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo như sau:
  • - Các thông tin khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân đều được Waodate.com tiếp nhận đẩy đủ và xử lý nếu các thông tin thu thập ban đầu không được sử dụng đúng mục đích, phạm vi.
  • - Các thông tin khiếu nại, thắc mắc về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích, phạm vi đã thông báo, thành viên có thể liên hệ với Waodate.com thông qua email quanly@Waodate.com Waodate.com sẽ có trách nhiệm phản hồi trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin nếu liên quan trực tiếp tới hành vi của Waodate.com và 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin nếu liên quan tới bên thứ ba được Waodate.com cung cấp thông tin.
  • - Trong trường hợp có sự vi phạm, Waodate.com sẽ dừng ngay hành vi vi phạm (nếu là vi phạm của Waodate.com), đưa ra biện pháp khắc phục, bồi thường cho thành viên hoặc sẽ có văn bản cảnh báo yêu cầu dừng ngay hành vi vi phạm và buộc bồi thường cho thành viên (nếu là vi phạm của đối tác).
  • - Mọi kết quả giải quyết sẽ được phản hồi trực tiếp tới thành viên thông qua hình thức trực tiếp, email hoặc qua điện thoại di động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả hoặc văn bản phản hồi của bên vi phạm (nếu có).

Nếu Quý khách chưa hài lòng hoặc có thắc mắc gì về vấn đề này xin vui lòng liên hệ tới CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA

Xin chân thành cảm ơn!

TẢI APP CHATGPT PLUS MIỄN PHÍ
TẠI ĐÂY

banner-chatgpt banner-chatgpt