Tôi từng nghĩ con gái nên tránh xa các trang kết bạn online…

Là con gái không nên đặt tất cả niềm tin vào đàn ông, đừng nói chi đó là người chỉ quen qua mạng. Là con gái nên hiểu điều đó. Tôi luôn khuyên các bạn mình không nên dùng các trang kết bạn online. Tôi lại càng không thể ngờ hơn tôi và bạn trai hiện tại của mình lại quen nhau theo một cách không thể ngờ.


Đọc Thêm :