Tình yêu không phân biệt giàu nghèo? IT quèn có lấy được vợ?

Mục lục

Trong thời đại ngày nay liệu có tồn tại một tình yêu không phân biệt giàu nghèo hay không? Lúc trước tôi vẫn nghĩ chỉ cần yêu nhau chân thành thì sẽ vượt qua được mọi sóng gió. Nhưng đời không như là mơ và tôi đã nếm trái đắng với tình yêu đầu tiên của mình.


Đọc Thêm :