Cảm xúc yêu xa - chỉ người trong cuộc mới hiểu

Yêu nhau, mỗi người sẽ có những hoàn cảnh, tâm thế khác nhau và suy nghĩ cũng khác nhau. Có những người, khi yêu không được ở bên cạnh nhau mà mỗi người một nơi. Và những cảm xúc yêu xa chắc chắn là điều mà không ai có thể quên. Waodate xin phép được chia sẻ một chút những cảm xúc yêu xa này để mọi người có thể hiểu được và cùng đồng cảm.


Đọc Thêm :