Lên mạng tìm tình một đêm, tôi bất ngờ "va" phải "định mệnh"

Tìm tình một đêm với phụ nữ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý là thói quen của mấy gã “thiếu thốn” như tôi. Đang cô đơn, tôi chỉ định bụng là lên mạng, kiếm cô gái nào đó cùng tần số rồi hẹn nhau đi "tâm sự". Thế mà đời nhiều khi khó đoán, hay theo ngôn tình thì là "tình yêu sẽ đến vào lúc không ngờ nhất". Đó là câu chuyện của tôi, tìm tình một đêm mà dính luôn "định mệnh".